Συμμετοχή στο The Andosian War Chronicles Winds of Deliverance