Εθελοντική συμμετοχή του ΑΣΑΑΕ στο 5ο Run Greece Πάτρας