Εθελοντική Συμμετοχή του Αθλητικού Συλλόγου Ανταγωνιστικής Αεροσφαίρισης Ελλάδας (ΑΣΑΑΕ) στο Run Greece Πάτρας