Συμμετοχή του ΑΣΑΑΕ στο Πανελλήνιο παιχνίδι Ιωαννίνων